Jagiellonian University Repository

Desakralizacja, adaptacja, destrukcja : wczesnochrześcijańskie sposoby transformacji pogańskich miejsc kultu na przykładzie świątyń Mitry

pcg.skipToMenu

Desakralizacja, adaptacja, destrukcja : wczesnochrześcijańskie sposoby transformacji pogańskich miejsc kultu na przykładzie świątyń Mitry

Show full item record

dc.contributor.author Smagur, Emilia [USOS7784] pl
dc.date.accessioned 2020-01-10T07:20:58Z
dc.date.available 2020-01-10T07:20:58Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1898-5947 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130302
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Desakralizacja, adaptacja, destrukcja : wczesnochrześcijańskie sposoby transformacji pogańskich miejsc kultu na przykładzie świątyń Mitry pl
dc.title.alternative Desecration, adaptation, destruction : a ways of transformation of pagan sacred places during the times of Early Christianity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-67 pl
dc.identifier.weblink https://www.uj.edu.pl/documents/40768330/5d5ca788-d66b-4a31-abaa-49f01ae045f6#page=54&view=Fit pl
dc.abstract.pl Desakralizacja, adaptacja i destrukcja to metody transformacji pogańskich świątyń, które chrześcijanie stosowali, aby pozbawić je sakralnego charakteru, pozbyć się demonów, czy też nadać im nową funkcję. Świątynie Mitry również nie oparły się temu zjawisku, będącemu manifestacją zwycięstwa nowej religii nad starą. Znane są co najmniej cztery przypadki mitreów, na których wzniesiono Kościoły i dwa, które na kościoły zamieniono. Przypadki celowo zniszczonych i porzuconych mitreów znane są z terenu całego Imperium Romanum. W niektórych przypadkach kult Mitry w danym miejscu zastępowano kultem Archanioła Michała, będącego patronem żołnierzy, pierwszych wyznawców Mitry. Działania te, podobnie jak w przypadku innych pogańskich religii, przyczyniły się do szybkiego wygaśnięcia kultu Mitry, chociaż okoliczności opuszczenia niektórych świątyń wciąż wzbudzają kontrowersje badaczy. pl
dc.abstract.en Desacralisation, adaptation and destruction were the methods of transformation of pagan temples by the Christians in order to deprive them of their sacred character, give them a new function or get rid of demons. Also the temples of Mithras did not avoid this fate which was a manifestation of victory of the new religion over the old one. There are at least four temples of Mithras over which the churches were built, and two which were transformed into churches. There are many examples of destroyed and abandoned Mihraea all over the Roman Empire. In some cases the cult of Mithras was replaced by the cult of Archangel Michael who is the patron saint of soldiers, the first followers of Mithras. Such a conduct of the Christians, also against other pagan temples, contributed to the rapid extinction of the cult of Mithras. Yet the circumstances in which some of the temples survived the destruction are still controversial. pl
dc.description.volume 16 (16) pl
dc.identifier.eissn 2449-9153 pl
dc.title.journal Maska pl
dc.title.volume Czas, wieczność, przemiana pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-10 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa