Jagiellonian University Repository

O jednym z powodów tak zwanego kryzysu (w humanistyce, zwłaszcza polonistycznej)

O jednym z powodów tak zwanego kryzysu (w humanistyce, ...

Show full item record

dc.contributor.author Nycz, Ryszard [SAP11013257] pl
dc.date.accessioned 2020-01-09T11:25:03Z
dc.date.available 2020-01-09T11:25:03Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130262
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O jednym z powodów tak zwanego kryzysu (w humanistyce, zwłaszcza polonistycznej) pl
dc.title.alternative One of the reasons for the so-called crisis (in the humanities, especially the Polish studies) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-6 pl
dc.description.additional Artykuł wstępny numeru pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/57593/WA248_71387_P-I-2524_nycz-o-jednym_o.pdf pl
dc.subject.pl współczesna humanistyka pl
dc.subject.en contemporary humanities pl
dc.description.number 1 (66) pl
dc.description.publication 0,15 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Oblicza wielokulturowości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-01 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa