Jagiellonian University Repository

Przed prawem : interpretacja, literatura, etyka

pcg.skipToMenu

Przed prawem : interpretacja, literatura, etyka

Show full item record

dc.contributor.author Markowski, Michał [SAP11012989] pl
dc.date.accessioned 2020-01-09T09:27:47Z
dc.date.available 2020-01-09T09:27:47Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130225
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przed prawem : interpretacja, literatura, etyka pl
dc.title.alternative Before the law : interpretation, literature, ethics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 32-50 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/ibl/Content/54711/WA248_70377_P-I-2524_markow-przed.pdf pl
dc.subject.pl interpretacja pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.en interpretation pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en ethics pl
dc.description.number 1-2 (73-74) pl
dc.description.publication 1,42 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Po-etyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-31 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Studiów Humanistycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa