Jagiellonian University Repository

Między Sowietami a Niemcami : koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół "Słowa" (1922-1939) = Between the Soviets and the Germans : concepts of Polish foreign policy of the Vilnius conservatives grouped around the daily "Słowo" (1922-1939)

pcg.skipToMenu

Między Sowietami a Niemcami : koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół "Słowa" (1922-1939) = Between the Soviets and the Germans : concepts of Polish foreign policy of the Vilnius conservatives grouped around the daily "Słowo" (1922-1939)

Show full item record

dc.contributor.author Gzella, Jacek pl
dc.date.accessioned 2020-01-09T08:14:25Z
dc.date.available 2020-01-09T08:14:25Z
dc.date.created 2011 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1641-0920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130208
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pl
dc.description.physical 182-186 pl
dc.identifier.weblink https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2012_2_49/pelny.pdf#page=182&view=Fit pl
dc.description.number 2 (49) pl
dc.identifier.eissn 2451-1617 pl
dc.title.original Między Sowietami a Niemcami : koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół "Słowa" (1922-1939) = Between the Soviets and the Germans : concepts of Polish foreign policy of the Vilnius conservatives grouped around the daily "Słowo" (1922-1939) pl
dc.title.journal Studia Medioznawcze = Media Studies pl
dc.contributor.reviewer Sadkiewicz, Jan [USOS47687] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-09 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa