Jagiellonian University Repository

Dogonić światło

Dogonić światło

Show full item record

dc.contributor.author Buryła, Wacław pl
dc.date.accessioned 2015-07-16T09:47:58Z
dc.date.available 2015-07-16T09:47:58Z
dc.date.created 2008 pl
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13016
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Bytom : Oficyna Wydawnicza 4K pl
dc.description.physical 245-246 pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/RASP-2014-no-02-6.pdf#page=245 pl
dc.abstract.pl Recenzja krótko opisuje osobę ks. Wacława Buryły jako poetę i organizatora konkursu literackiego poezji religijnej. Autor przedstawia tomik ks. Buryły pt. Dogonić światło (Bytom [2008]) i cytuje jeden wiersz pt. zawsze blisko, który opublikowano w tej książce poetyckiej. pl
dc.abstract.en The review shortly describes the person of father Wacław Buryła (Waclaw Buryla) as the poet and the organizer of literary competition on religious poetry. The author presents the book by father Buryła Dogonić światło [To Catch the Light Up] (Bytom [2008]) and quotes one poetical work zawsze blisko [always near], that is published in the poetical book. pl
dc.subject.pl Wacław Buryła (1954-) pl
dc.subject.pl poezja polska 21 wieku pl
dc.subject.pl liryka religijna pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl Bóg i człowiek w poezji pl
dc.subject.en Wacław Buryła (1954-) [Waclaw Buryla (1954-)] pl
dc.subject.en Polish poetry in the 21. century pl
dc.subject.en religious lyrics pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en God and man in poetry pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 (6) pl
dc.description.publication 0,12 pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original Dogonić światło pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-06-28 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska