Jagiellonian University Repository

Do genezy "Ferdydurke"

Do genezy "Ferdydurke"

Show full item record

dc.contributor.author Markiewicz, Henryk pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T14:05:18Z
dc.date.available 2020-01-08T14:05:18Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130159
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Do genezy "Ferdydurke" pl
dc.title.alternative To the genesis of "Ferdydurke" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 232-233 pl
dc.description.additional Rozważania nad tytułem powieści Gombrowicza (i imieniem bohatera). Na s. 234-235 przedrukowano opowiadanie Gombrowicza "Uszy" (zamieszczone w piśmie "Problemy" 1935), w którym po raz pierwszy pojawia się "Ferdydurke" pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/53499/WA248_69063_P-I-2524_markiew-do-genezy.pdf pl
dc.subject.pl Witold Gombrowicz pl
dc.subject.en Witold Gombrowicz pl
dc.description.number 6 (90) pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Granice, wymiary, języki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-06 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa