Jagiellonian University Repository

Czytając "Słownik realizmu socjalistycznego"

pcg.skipToMenu

Czytając "Słownik realizmu socjalistycznego"

Show full item record

dc.contributor.author Markiewicz, Henryk pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T14:01:21Z
dc.date.available 2020-01-08T14:01:21Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130158
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czytając "Słownik realizmu socjalistycznego" pl
dc.title.alternative Reading the "Dictionary of socialist realism" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-85 pl
dc.description.additional Na marginesie: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Kraków 2004 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/52962/WA248_69024_P-I-2524_markiew-czytajac.pdf pl
dc.subject.pl realizm socjalistyczny pl
dc.subject.en socialist realism pl
dc.description.number 5 (89) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Trauma (nie)przedstawiona pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa