Jagiellonian University Repository

Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego?

pcg.skipToMenu

Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego?

Show full item record

dc.contributor.author Łebkowska, Anna [SAP11010087] pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T13:31:41Z
dc.date.available 2020-01-08T13:31:41Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130151
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego? pl
dc.title.alternative What do the fictional theorists read and why? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 139-155 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/57674/WA248_71448_P-I-2524_lebkow-co-czytaja_o.pdf pl
dc.subject.pl fikcja literacka pl
dc.subject.en fiction pl
dc.description.number 2 (67) pl
dc.description.publication 1,33 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Romantyczni i nowocześni pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-01 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa