Jagiellonian University Repository

Od "Adeli" do "Zbawienia świata"

pcg.skipToMenu

Od "Adeli" do "Zbawienia świata"

Show full item record

dc.contributor.author Czabanowska-Wróbel, Anna [SAP11012793] pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T09:09:19Z
dc.date.available 2020-01-08T09:09:19Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130094
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Od "Adeli" do "Zbawienia świata" pl
dc.title.alternative From "Adela" to "Salvation of the world" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-57 pl
dc.description.additional Na marginesie: Słownik schulzowski, opr. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2004 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/53485/WA248_69048_P-I-2524_czaban-od-adeli.pdf pl
dc.subject.pl Bruno Schulz pl
dc.subject.en Bruno Schulz pl
dc.description.number 6 (90) pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Granice, wymiary, języki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-06 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa