Jagiellonian University Repository

"… dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne" : z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski

pcg.skipToMenu

"… dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne" : z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski

Show full item record

dc.contributor.author Czabanowska-Wróbel, Anna [SAP11012793] pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T09:05:30Z
dc.date.available 2020-01-08T09:05:30Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130093
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "… dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne" : z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski pl
dc.title.alternative "... childish and sublime, stupid and intelligent" : from the transformation of the subject of the child in the literature of Young Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-62 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=56009 pl
dc.subject.pl dziecko w literaturze Młodej Polski pl
dc.subject.en child in the literature of Young Poland pl
dc.description.number 4 (76) pl
dc.description.publication 1,06 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Modernizm i nowoczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-16 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa