Jagiellonian University Repository

Hiperprzygody poezji współczesnej

pcg.skipToMenu

Hiperprzygody poezji współczesnej

Show full item record

dc.contributor.author Cieślak-Sokołowski, Tomasz [SAP11019920] pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T09:02:20Z
dc.date.available 2020-01-08T09:02:20Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130091
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Hiperprzygody poezji współczesnej pl
dc.title.alternative Hiperadventures o contemporary poetry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-121 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. W związku z: Bogusława Bodzioch-Bryła, Ku ciału post-ludzkiemu... : poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Kraków 2006 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/51162/WA248_67290_P-I-2524_cieslak-hiper.pdf pl
dc.subject.pl Bogusława Bodzioch-Bryła pl
dc.subject.pl poezja polska po 1989 roku pl
dc.subject.pl nowe media pl
dc.subject.en Bogusława Bodzioch-Bryła pl
dc.subject.en Polish poetry after 1989 pl
dc.subject.en new media pl
dc.description.number 3 (105) pl
dc.description.publication 0,59 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Różewicz i inni poeci pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-04 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa