Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Słowo wstępneAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Ćwikliński, Krzysztof
Ćwikliński, Krzysztof
Kowalczyk, Andrzej Stanisław
Kowalczyk, Andrzej Stanisław
Urbanowski Maciej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ćwikliński, Krzysztof
Ćwikliński, Krzysztof
Kowalczyk, Andrzej Stanisław
Kowalczyk, Andrzej Stanisław
Urbanowski Maciej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ćwikliński, Krzysztof
Ćwikliński, Krzysztof
Kowalczyk, Andrzej Stanisław
Kowalczyk, Andrzej Stanisław
Urbanowski Maciej