Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Społeczeństwo - Kultura - Technologia na początku XXI wieku" : Kraków, 21-22 maja 2009 r.

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Społeczeństwo - Kultura - Technologia na początku XXI wieku" : Kraków, 21-22 maja 2009 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa