Jagiellonian University Repository

"Alcestis" barcelońska oraz centon "Alcesta" : późnoantyczne spojrzenie na mit i gatunek

pcg.skipToMenu

"Alcestis" barcelońska oraz centon "Alcesta" : późnoantyczne spojrzenie na mit i gatunek

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa