Jagiellonian University Repository

Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów

Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i ...

Show full item record

dc.contributor.author Goban-Klas, Tomasz [SAP11112713] pl
dc.date.accessioned 2019-12-30T11:55:28Z
dc.date.available 2019-12-30T11:55:28Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1641-0920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129793
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów pl
dc.title.alternative Radiomorphosis within the context of evolution, adaptation and media convergence pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-22 pl
dc.description.additional Streszcz. pol. i ang. s. 15 pl
dc.identifier.weblink https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2006_3_26/pelny.pdf#page=17 pl
dc.subject.pl radio pl
dc.subject.pl technologie cyfrowe pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl telewizja pl
dc.subject.pl nowe media pl
dc.subject.en radio pl
dc.subject.en digital technologies pl
dc.subject.en Internet pl
dc.subject.en television pl
dc.subject.en new media pl
dc.description.number 3 (26) pl
dc.identifier.eissn 2451-1617 pl
dc.title.journal Studia Medioznawcze = Media Studies pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa