Jagiellonian University Repository

Kształcenie dziennikarzy czy edukacja medialna? : technologie - poznanie - komunikacja

pcg.skipToMenu

Kształcenie dziennikarzy czy edukacja medialna? : technologie - poznanie - komunikacja

Show full item record

dc.contributor.author Bauer, Zbigniew pl
dc.contributor.author Wojnach, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2019-12-30T09:26:58Z
dc.date.available 2019-12-30T09:26:58Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 1641-0920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129764
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kształcenie dziennikarzy czy edukacja medialna? : technologie - poznanie - komunikacja pl
dc.title.alternative Teaching journalists or media education? : technologies - cognition - communication pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-44 pl
dc.description.additional Literówka w zapisie imienia autora na publikacji pl
dc.identifier.weblink https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2004_3_18/pelny.pdf#page=38 pl
dc.abstract.pl Autorzy niniejszego artykuły stawiają tezę, iż tradycyjne składniki wyposażenia dziennikarza - dyspozycje psychologiczne, talent, a nawet znajomość technologii - przestały być w tym zawodzie znaczące i uznawane za cechy predestynujące żurnalistów do uznawania siebie za elitę społeczną. Wynika to z tego, iż stopniowo zanika zapotrzebowanie na interpretację, analizę i syntezę faktów. Aktualnie dziennikarz musi rzeczywistość ujawnić, to znaczy uczynić widzialną, a raczej wizualną, natomiast większość programów nauczania dziennikarskiej sztuki wyprowadzana jest z formuł właściwych czasom, gdy dominującym typem komunikacji byt przekaz drukowy lub drukowo-fotograficzny. pl
dc.abstract.en The authors suggest that the traditional accoutrements of a journalist - psychological abilities, talent or a knowledge of technology are no longer significant in this profession or considered as features which predestine journalists to perceive themselves as a social elite. The reason for this is that the need for interpretation, analysis and synthesis of facts is gradually disappearing. Today a journalist must reveal reality, must make it visible, or rather visual, while most courses teaching journalism are based on formulas characteristic of times when the dominant type of communication was through the medium of print or print and photography. pl
dc.subject.pl inflacja wykształcenia pl
dc.subject.pl edukacja komunikacyjna pl
dc.subject.pl mediaworkers pl
dc.subject.en inflation of education pl
dc.subject.en communicative education pl
dc.subject.en media workers pl
dc.description.number 3 (18) pl
dc.identifier.eissn 2451-1617 pl
dc.title.journal Studia Medioznawcze = Media Studies pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa