Jagiellonian University Repository

Wyzwania zapominania : filozoficzne problemy demencji

pcg.skipToMenu

Wyzwania zapominania : filozoficzne problemy demencji

Show full item record

dc.contributor.author Głos, Aleksandra [SAP14008178] pl
dc.date.accessioned 2019-12-30T06:58:15Z
dc.date.available 2019-12-30T06:58:15Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129751
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wyzwania zapominania : filozoficzne problemy demencji pl
dc.title.alternative Challenges of forgetting : philosophical problems of dementia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-4 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 3-4 pl
dc.identifier.weblink http://filozofiawpraktyce.pl/wyzwania-zapominania-filozoficzne-problemy-demencji/ pl
dc.subject.pl demencja pl
dc.subject.pl choroba Alzheimera pl
dc.subject.en dementia pl
dc.subject.en Alzheimer's disease pl
dc.description.volume 2 pl
dc.identifier.doi 10.26106/rqr0-k076 pl
dc.identifier.eissn 2451-3962 pl
dc.title.journal Filozofia w Praktyce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 22 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa