Jagiellonian University Repository

Pochwała medioznawstwa czyli renesans McLuhana

pcg.skipToMenu

Pochwała medioznawstwa czyli renesans McLuhana

Show full item record

dc.contributor.author Goban-Klas, Tomasz [SAP11112713] pl
dc.date.accessioned 2019-12-23T12:36:59Z
dc.date.available 2019-12-23T12:36:59Z
dc.date.issued 2000 pl
dc.identifier.issn 1641-0920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129722
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pochwała medioznawstwa czyli renesans McLuhana pl
dc.title.alternative Praise media studies or the McLuhan renaissance pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-23 pl
dc.identifier.weblink https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2000_1/pelny.pdf#page=11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2451-1617 pl
dc.title.journal Studia Medioznawcze = Media Studies pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-23 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa