Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Interactions of Candida albicans cells with aerobic ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Sandai, Doblin
Rąpała-Kozik Maria
Zawrotniak Marcin
Gogól Mariusz
Bartnicka Dominika
Satała Dorota
Smolarz Magdalena
Karkowska-Kuleta Justyna
Kozik Andrzej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Sandai, Doblin
Rąpała-Kozik Maria
Zawrotniak Marcin
Gogól Mariusz
Bartnicka Dominika
Satała Dorota
Smolarz Magdalena
Karkowska-Kuleta Justyna
Kozik Andrzej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Sandai, Doblin
Rąpała-Kozik Maria
Zawrotniak Marcin
Gogól Mariusz
Bartnicka Dominika
Satała Dorota
Smolarz Magdalena
Karkowska-Kuleta Justyna
Kozik Andrzej