Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

السرد، الشخصيات، واللغة في الفن الروائي الجديد في سوريا روايتا “صلصال” لسمر يزبك و”لولو” لعبير إسبر نموذجا

السرد، الشخصيات، واللغة في الفن الروائي الجديد في ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska