Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska

Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Mostowik, Piotr [SAP11018820] pl
dc.date.accessioned 2015-07-15T12:24:16Z
dc.date.available 2015-07-15T12:24:16Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-7255 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12960
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska pl
dc.title.alternative Child’s contacts with parents, relatives and close persons versus parental authority pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-36 pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.title.journal Przegląd Sądowy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska