Jagiellonian University Repository

Wall-to-wall parcel-level mapping of agricultural land abandonment in the Polish Carpathians

pcg.skipToMenu

Wall-to-wall parcel-level mapping of agricultural land abandonment in the Polish Carpathians

Show full item record

dc.contributor.author Kolecka, Natalia [SAP13009063] pl
dc.contributor.author Kozak, Jacek [SAP11014091] pl
dc.date.accessioned 2019-12-19T14:17:03Z
dc.date.available 2019-12-19T14:17:03Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129569
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wall-to-wall parcel-level mapping of agricultural land abandonment in the Polish Carpathians pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2073-445X/8/9/129 pl
dc.subject.en agricultural land abandonment pl
dc.subject.en secondary forest succession pl
dc.subject.en vegetation height pl
dc.subject.en land use pl
dc.subject.en parcels pl
dc.subject.en LiDAR pl
dc.subject.en Carpathians pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.doi 10.3390/land8090129 pl
dc.identifier.eissn 2073-445X pl
dc.title.journal Land pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-12-16 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 129 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa