Jagiellonian University Repository

Dusza uwieczniona w kamieniu : znaczenie imienia w wierzeniach staroegipskich

pcg.skipToMenu

Dusza uwieczniona w kamieniu : znaczenie imienia w wierzeniach staroegipskich

Show full item record

dc.contributor.author Byrski, Łukasz [USOS67526] pl
dc.date.accessioned 2019-12-19T08:51:11Z
dc.date.available 2019-12-19T08:51:11Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1898-5947 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129471
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dusza uwieczniona w kamieniu : znaczenie imienia w wierzeniach staroegipskich pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 18-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 28 pl
dc.identifier.weblink https://www.uj.edu.pl/documents/40768330/5d5ca788-d66b-4a31-abaa-49f01ae045f6 pl
dc.abstract.pl Imię (ran) miało dla starożytnych Egipcjan istotne znaczenie zarówno w życiu, jak i po śmierci. Ten wszechobecny i wieloznaczny termin przeszedł przemianę - był przez Egipcjan rozumiany inaczej niż obecnie w kulturze zachodniej. Przeplatał się z różnymi elementami egipskiej kultury czy życia społecznego, takimi jak: magia (heka), antropologia (czyli inaczej: egipska koncepcja istoty ludzkiej), koncepcja duszy, stwórcza moc słów bożych albo polityka, wewnętrzne sprawy dworu królewskiego, konflikty wewnętrzne w państwie, czy wreszcie życie codzienne. Widoczny jest przy tym dualizm tej idei: "sekretne imię" a imię używane na co dzień, które są jednocześnie jednym "imieniem", będącym częścią ludzkiej istoty i jej tożsamości. Koncepcja ta jest charakterystyczna wyłącznie dla cywilizacji egipskiej. Żadna inna kultura starożytna nie wykształciła albo zapożyczyła tak wyrafinowanej idei związanej z imieniem. pl
dc.abstract.en For the ancient Egyptians "the name" (ran) was of a significant importance in both their lifetime and in the afterlife, because it had a different meaning than the term we use in western culture nowadays. The omnipresent ran - with its many meanings - interweaves with diverse elements of an Egyptian culture and social life, such as: magic (heka), anthropology (or: the Egyptian concept of a human being), the concept of a soul, creative power of gods’ words or politics, internal affairs of a royal court, internal conflicts within the state and at last with everyday life. The dual nature of that idea is evident: "secret name" vs. public name, which are in fact the same thing as a part of human being and its identity. This concept is entirely Egyptian. None of other ancient civilizations has developed or adapted such sophisticated a thought concerning "the name". pl
dc.subject.pl starożytny Egipt pl
dc.subject.en ancient Egypt pl
dc.description.number 16 (16) pl
dc.identifier.eissn 2449-9153 pl
dc.title.journal Maska pl
dc.title.volume Czas, wieczność, przemiana pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-19 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa