Jagiellonian University Repository

Ustawodawstwo i ramy instytucjonalne procesu Oceny Wpływu w Polsce

Ustawodawstwo i ramy instytucjonalne procesu Oceny ...

Show full item record

dc.contributor.author Prokopowicz, Piotr [SAP13036688] pl
dc.contributor.author Żmuda, Grzegorz [USOS17188] pl
dc.contributor.author Król, Marianna [USOS17024] pl
dc.contributor.editor Górniak, Jarosław [SAP11012687] pl
dc.date.accessioned 2015-07-15T11:02:55Z
dc.date.available 2015-07-15T11:02:55Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-8389437-62-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12940
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ustawodawstwo i ramy instytucjonalne procesu Oceny Wpływu w Polsce pl
dc.title.alternative Legislaton and institutonal frameworks for the process of impact assessment in Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Akademia Leona Koźmińskiego pl
dc.description.physical 25-54 pl
dc.description.additional Publikacja powstała w ramach projektu „Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne pl
dc.identifier.weblink http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/user_upload/OW_Model_dla_Polski.pdf pl
dc.abstract.en "One of the key elements of understanding the process of Impact Assessment (IA) in Poland is the legal context, as it creates the institutional frameworks within which entities execute evidence-based legislation policy. Te main aim of this chapter is to outline the normative and institutional background of public policy IA in Poland. Particular attention is devoted to discussing the historical context of evidence-based law-making in Poland, describing the regulations governing IA as well as briefy presenting the institutional mechanisms relating to implementing the IA process." pl
dc.subject.pl ocena wpływu pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.pl tworzenie prawa pl
dc.subject.pl polityki publiczne pl
dc.subject.en impact assessment pl
dc.subject.en regulatory impact assessment pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en public policies pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.container Ocena Wpływu oparta na dowodach : model dla Polski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)