Jagiellonian University Repository

Jak rozróżnić kobiety należące do różnych klas społecznych? : ubiór jako jeden z wyznaczników przynależności klasowej

pcg.skipToMenu

Jak rozróżnić kobiety należące do różnych klas społecznych? : ubiór jako jeden z wyznaczników przynależności klasowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa