Jagiellonian University Repository

"Vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar" : om färgerna i Tomas Tranströmers poetiska seende

"Vokalerna var blå himmel och konsonanterna var ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych