Jagiellonian University Repository

Siedemnastowieczne polskie tłumaczenia jezuickich relacji z misji na Dalekim Wschodzie w kontekscie problematyki historii przekładu

pcg.skipToMenu

Siedemnastowieczne polskie tłumaczenia jezuickich relacji z misji na Dalekim Wschodzie w kontekscie problematyki historii przekładu

Show full item record

dc.contributor.author Miszalska, Jadwiga [SAP11014092] pl
dc.date.accessioned 2019-12-17T16:13:33Z
dc.date.available 2019-12-17T16:13:33Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4563-3 pl
dc.identifier.issn 1425-6851 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/129286
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Siedemnastowieczne polskie tłumaczenia jezuickich relacji z misji na Dalekim Wschodzie w kontekscie problematyki historii przekładu pl
dc.title.alternative Polish 17th century translations of Jesuit accounts from the Far East in the context of translation history pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-43 pl
dc.subject.pl historia przekładu pl
dc.subject.pl relacje jezuickie z Dalekiego Wschodu pl
dc.subject.pl elementy kulturowe pl
dc.subject.pl rewriting pl
dc.subject.en translation history pl
dc.subject.en Jesuit accounts from Far East pl
dc.subject.en culture-spoecific items pl
dc.subject.en rewriting pl
dc.description.number 36 pl
dc.description.publication 1,12 pl
dc.identifier.doi 10.4467/16891864PC.18.002.9544 pl
dc.identifier.eissn 1689-1864 pl
dc.title.journal Przekładaniec pl
dc.title.volume Hitoria przekładu literackiego 1 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa