Jagiellonian University Repository

Kazimierz Maria Krzyżanowski (13 II 1893 - 15 VI 1927)

pcg.skipToMenu

Kazimierz Maria Krzyżanowski (13 II 1893 - 15 VI 1927)

Show full item record

dc.contributor.author Żukowski, Przemysław [SAP12019904] pl
dc.date.accessioned 2015-07-15T09:20:00Z
dc.date.available 2015-07-15T09:20:00Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12919
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Kazimierz Maria Krzyżanowski (13 II 1893 - 15 VI 1927) pl
dc.title.alternative Kazimierz Maria Krzyżanowski (13th of February 1893 - 15th June 1927) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 593-628 pl
dc.abstract.pl Kazimierz Maria Krzyżanowski (13 II 1893-15 VI 1927). Był synem Stanisława, profesora historii UJ i Wandy z domu Studnickiej. Młodszy brat Kazimierza, Witold był profesorem ekonomii politycznej i dziekanem Wydziału Prawa UJ. Po maturze uzyskanej w Gimnazjum św. Anny w Krakowie, zapisał się na Wydział Prawa UJ i tu uzyskał absolutorium oraz doktorat praw. Jeden semestr słuchał wykładów w Wiedniu. Następnie rozpoczął prace jako praktykant wolontariusz w Banku Krajowym, a także aplikację adwokacką i sądową. W niepodległej Polsce był zatrudniony w Prokuratorii Generalnej. Najpierw w ekspozyturze w Krakowie, a następnie w Wilnie. Praca w administracji państwowej przełożyła się na zainteresowania naukowe Krzyżanowskiego. W 1924 opublikował książkę: Trybunał Kompetencyjny. Studium z zakresu polskiego prawa publicznego, która stała się podstawą uzyskania w 1925 na UJ veniam legendi z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego. W tym samym czasie katedra tego przedmiotu na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie nie była obsadzona. Głównym tego powodem był niedobór kadr naukowych. Krzyżanowski wydawał się być najlepszym kandydatem. Rozpoczęły się długie pertraktacje pomiędzy Uniwersytetem w Wilnie, Prokuratorią Generalną i Krzyżanowskim. Przez wiele lat wykładał on jako zastępca profesora, gdyż MWRiOP nie chciało się zgodzić na stałe obsadzenie katedry. Było to zadanie uboczne Krzyżanowskiego, które nie mogło kolidować z jego obowiązkami w Prokuratorii. Wydawało się, iż znaleziono rozwiązanie. Krzyżanowski przeniósł prawo wykładania do Wilna. Został również 1 I 1927 przeniesiony z Krakowa do wileńskiej ekspozytury Prokuratorii Generalnej. Jednak, po krótkiej chorobie zmarł. Artykuł niniejszy zawiera przedstawienie życia i dorobku naukowego Kazimierza Marii Krzyżanowskiego. pl
dc.abstract.en Kazimierz Maria Krzyżanowski (13th of February 1893-15th June 1927) Krzyżanowski was the son of Stanisław, who was a professor of history at Jagiellonian University, and Wanda, née Studnicka. His younger brother, Witold, was a professor of political economy and dean of the Law Faculty at Jagiellonian University. After his matura exams at St. Anne's gymnasium he began to study at the Law Faculty at Jagiellonian University. After graduation he went on to complete a doctoral degree. In the meantime, he spent one term listening to lectures at the University of Vienna. Following which he started to work as a volunteer apprentice in the National Bank of Poland. He also began an apprenticeship as a barrister. After the First World War he worked at the State Treasury Solicitors' Office, first in Cracow, then in Vilnius. His work in public administration had its influence on Krzyżanowski's academic interests. In 1924 he published Trybunał Kompetencyjny. Studium z zakresu polskiego prawa publicznego, which qualified him for UJ's veniam legendi in 1925. At the same time, due principally to a shortage of scientific staff, a chair of administrative law at the Stefan Batory University in Vilnius sat vacant. Krzyżanowski seemed to be the best candidate, but negotiations between the State Treasury Solicitors' Office and the University were very long. Krzyżanowski was forced to give lectures as a substitute professor for several years, because the Ministry of Religion and Public Education didn't permit him to be a titular professor. They treated his work at the University as being extraneous. Finally, on January 1, 1927 Krzyżanowski was reassigned to the State Treasury Solicitors' Office in Vilnius and he also received permission to lecture at the University in Vilnius. Unfortunately, he died within a few months after a short illness. The paper contains a biography of Kazimierz Maria Krzyżanowski, along with an inventory of his scientific output. pl
dc.subject.pl Kazimierz Maria Krzyżanowski pl
dc.subject.pl Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.subject.pl Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego pl
dc.subject.pl Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl
dc.subject.pl historia prawa pl
dc.subject.pl prawo administracyjne pl
dc.subject.pl nauka administracji pl
dc.subject.en Kazimierz Maria Krzyżanowski pl
dc.subject.en Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Law and Administration pl
dc.subject.en Stefan Batory University in Wilno pl
dc.subject.en Vilnus University pl
dc.subject.en Stat Treasury Solicitors' Office pl
dc.subject.en history of law pl
dc.subject.en administrative law pl
dc.subject.en administratibe science pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 2,5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20844131KS.14.043.3545 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.contributor.serieseditor Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych