Jagiellonian University Repository

2019, R. 5

2019, R. 5

 


Rok V (2019) nr 5

Spis treściStudia i rozprawy


Kierunki rozwoju polskiej pedagogiki

Antropologia i aksjologia jako ramy rozwoju pedagogiki i myślenia o wychowaniu

Neotomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Polskie koncepcje pedagogiczne. Założenia - konteksty - reinterpretacje - historia


Recenzje


Recent Submissions

View more

Search DSpace

Advanced Search

Communities & Collections

Browse

Discover

Pomoc