Jagiellonian University Repository

"Bez prawdy osobistej i osobniczej nic się nie poradzi w literaturze"

"Bez prawdy osobistej i osobniczej nic się nie poradzi ...

Show full item record

dc.contributor.author Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.date.accessioned 2015-07-15T08:57:27Z
dc.date.available 2015-07-15T08:57:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7785-559-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12915
dc.language pol pl
dc.title "Bez prawdy osobistej i osobniczej nic się nie poradzi w literaturze" pl
dc.title.alternative "Without the individual and personal truth nothing will be achieved in literature" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo pl
dc.description.physical 261-272 pl
dc.description.additional Autorzy publikacji głównej ("Scenopis od wieczności (listy)") - Józef Baran i Sławomir Mrożek pl
dc.subject.pl Sławomir Mrożek pl
dc.subject.pl Józef Baran pl
dc.subject.pl listy pisarzy pl
dc.subject.pl pokolenia literackie pl
dc.subject.pl dramaturgia pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl krytyka literacka pl
dc.subject.en Sławomir Mrożek pl
dc.subject.en Józef Baran pl
dc.subject.en writers’ letters pl
dc.subject.en literary generations pl
dc.subject.en dramaturgy pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en criticism pl
dc.description.publication 0,48 pl
dc.title.container Scenopis od wieczności (listy) pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Afterword pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)