Jagiellonian University Repository

Sytuacja dydaktyczna z perspektywy kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich

pcg.skipToMenu

Sytuacja dydaktyczna z perspektywy kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0