Jagiellonian University Repository

Mikrouniwersum : wiedza "kobieca" jako przykład wewnątrzkulturowych struktur symbolicznych władzy subwersywnej (kontekstowe studium przypadku)

pcg.skipToMenu

Mikrouniwersum : wiedza "kobieca" jako przykład wewnątrzkulturowych struktur symbolicznych władzy subwersywnej (kontekstowe studium przypadku)

Show full item record

dc.contributor.author Kapusta, Anna [SAP14021047] pl
dc.date.accessioned 2019-12-12T09:22:49Z
dc.date.available 2019-12-12T09:22:49Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1898-5947 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/128965
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mikrouniwersum : wiedza "kobieca" jako przykład wewnątrzkulturowych struktur symbolicznych władzy subwersywnej (kontekstowe studium przypadku) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-78 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 78 pl
dc.identifier.weblink https://www.uj.edu.pl/documents/40768330/1d56d7a6-69ae-437b-bd71-3fa67d356fa8 pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.en woman pl
dc.description.number 9 (9) pl
dc.identifier.eissn 2449-9153 pl
dc.title.journal Maska pl
dc.title.volume Decyzja, działanie, wpływ. Wykluczenie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa