Jagiellonian University Repository

Mikrouniwersum : wiedza "kobieca" jako przykład wewnątrzkulturowych struktur symbolicznych władzy subwersywnej (kontekstowe studium przypadku)

pcg.skipToMenu

Mikrouniwersum : wiedza "kobieca" jako przykład wewnątrzkulturowych struktur symbolicznych władzy subwersywnej (kontekstowe studium przypadku)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa