Jagiellonian University Repository

"Ekonomia negocjacyjna" i "społeczeństwo dobrobytu" w programach szwedzkiej partii socjaldemokratycznej okresu jej dominacji (1932–1976)

pcg.skipToMenu

"Ekonomia negocjacyjna" i "społeczeństwo dobrobytu" w programach szwedzkiej partii socjaldemokratycznej okresu jej dominacji (1932–1976)

Show full item record

dc.contributor.author Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.editor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.date.accessioned 2015-07-14T18:30:20Z
dc.date.available 2015-07-14T18:30:20Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-308-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12880
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Ekonomia negocjacyjna" i "społeczeństwo dobrobytu" w programach szwedzkiej partii socjaldemokratycznej okresu jej dominacji (1932–1976) pl
dc.title.alternative "Negotiated Economy" and "Welfare Society" in light of the Swedish Socialdemocratic Party programms in the age of its dominations (1932-1976) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM pl
dc.description.physical 337-346 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/9153 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.container Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi pl
dc.title.volume Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-23 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska