Jagiellonian University Repository

"Ekonomia negocjacyjna" i "społeczeństwo dobrobytu" w programach szwedzkiej partii socjaldemokratycznej okresu jej dominacji (1932–1976)

pcg.skipToMenu

"Ekonomia negocjacyjna" i "społeczeństwo dobrobytu" w programach szwedzkiej partii socjaldemokratycznej okresu jej dominacji (1932–1976)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska