Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Excarnation" : a rebuttal

"Excarnation" : a rebuttal

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tischner, Łukasz [SAP11018093] pl
dc.contributor.editor Buksiński, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2015-07-14T13:58:24Z
dc.date.available 2015-07-14T13:58:24Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-1-56518-302-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12856
dc.language eng pl
dc.title "Excarnation" : a rebuttal pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Washington : Council for Research in Values and Philosophy pl
dc.description.physical 171-181 pl
dc.identifier.weblink http://www.crvp.org/book/Series04/master-pozna.pdf pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl literaturoznawstwo pl
dc.subject.pl poezja polska pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en literary studies pl
dc.subject.en Polish poetry pl
dc.description.series Polish Philosophical Studies; 13 pl
dc.description.series Cultural Heritage and Contemporary Change. Series 4 A, Eastern and Central Europe; 52 pl
dc.description.series Cultural Heritage and Contemporary Change. Series 8. Christian Philosophical Studies; 12 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.container Dilemmas of the Catholic Church in Poland pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-07-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach