Jagiellonian University Repository

Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie : upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej

pcg.skipToMenu

Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie : upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.contributor.editor Żmigrodzki, Piotr pl
dc.contributor.editor Przęczek-Kisielak, Sylwia [SAP14003266] pl
dc.date.accessioned 2015-07-14T11:13:22Z
dc.date.available 2015-07-14T11:13:22Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-900829-7-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12795
dc.language pol pl
dc.title Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie : upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej pl
dc.title.alternative Nominativisation in the modern Polish language : simplification or liquidation of the nominal inflexion pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego pl
dc.description.physical 13-24 pl
dc.subject.pl nazwy własne pl
dc.subject.pl wyrazy pospolite pl
dc.subject.pl fleksja pl
dc.subject.pl rzeczownik pl
dc.subject.en proper nouns pl
dc.subject.en common nouns pl
dc.subject.en inflexion pl
dc.subject.en noun pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Bogactwo współczesnej polszczyzny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)