Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Multiband d-p model for the description of Sr_{2}RuO_{4}Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Rościszewski Krzysztof
Oleś Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rościszewski Krzysztof
Oleś Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rościszewski Krzysztof
Oleś Andrzej