Jagiellonian University Repository

Zapis dynamiki procesów osuwiskowych w przyrostach rocznych korzeni jodły pospolitej (Abies alba Mill.) : przykład z Pogórza Karpackiego

Zapis dynamiki procesów osuwiskowych w przyrostach ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska