Jagiellonian University Repository

Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy.

pcg.skipToMenu

Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy.

Show full item record

dc.contributor.editor Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.date.accessioned 2015-07-14T10:36:01Z
dc.date.available 2015-07-14T10:36:01Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7930-824-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12770
dc.language pol pl
dc.title Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy. pl
dc.title.alternative Praxis and implementation of the right to stand for election in Poland : origin of regulation, interpretations of the electoral law and effectivity of application of the regulation in the light of Electoral Code. pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Difin pl
dc.description.physical 329 pl
dc.subject.pl prawo wyborcze pl
dc.subject.pl bierne prawo wyborcze pl
dc.subject.pl kodeks wyborczy pl
dc.subject.en electoral law pl
dc.subject.en the right to stand for election pl
dc.subject.en Electoral Code pl
dc.description.publication 19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)