Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Podejście holistyczne w nauce o informacjiAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Sosińska-Kalata, Barbara
Sapa Remigiusz
Chuchro, Ewa

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sosińska-Kalata, Barbara
Sapa Remigiusz
Chuchro, Ewa

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sosińska-Kalata, Barbara
Sapa Remigiusz
Chuchro, Ewa