Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collective narcissism moderates the effect of in-group image threat on intergroup hostility

Collective narcissism moderates the effect of in-group ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Golec-de Zavala, Agnieszka pl
dc.contributor.author Cichocka, Aleksandra pl
dc.contributor.author Iskra-Golec, Irena [SAP11015536] pl
dc.date.accessioned 2014-09-24T18:38:48Z
dc.date.available 2014-09-24T18:38:48Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0022-3514 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1272
dc.language eng pl
dc.title Collective narcissism moderates the effect of in-group image threat on intergroup hostility pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1019-1039 pl
dc.identifier.weblink https://kar.kent.ac.uk/37247/1/GolecDeZavalaCichockaIskraGolec_JPSP.pdf pl
dc.abstract.en Results of 4 experiments demonstrated that under in-group image threat collective narcissism predicts retaliatory intergroup hostility. Under in-group criticism (vs. praise) collective narcissists expressed intention to harm the offending out-group but not other, nonoffending out-groups. This effect was specific to collective narcissism and was replicated in studies that accounted for the overlap between collective narcissism and individual narcissism, in-group positivity (in-group identification, blind and constructive patriotism), social dominance orientation, and right wing authoritarianism. The link between collective narcissism and retaliatory intergroup hostility under in-group image threat was found in the context of national identity and international relations and in the context of a social identity defined by university affiliation. Study 4 demonstrated that the relationship between collective narcissism and intergroup hostility was mediated by the perception of in-group criticism as personally threatening. The results advance our understanding of the mechanism driving the link between collective narcissism and intergroup hostility. They indicate that threatened egotism theory can be extended into the intergroup domain. pl
dc.subject.en collective narcissism pl
dc.subject.en in-group image threat pl
dc.subject.en intergroup hostility pl
dc.description.volume 104 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.1037/a0032215 pl
dc.identifier.eissn 1939-1315 pl
dc.title.journal Journal of Personality and Social Psychology pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-06-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy, w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 45


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach