Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Die Wanderung der Hunnen, Vandalen, West- und Ostgoten : Prokopios von Kaisereia und seine Quellen

Die Wanderung der Hunnen, Vandalen, West- und Ostgoten ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Brodka, Dariusz [SAP11016737] pl
dc.date.accessioned 2015-07-13T12:30:38Z
dc.date.available 2015-07-13T12:30:38Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1867-030X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12605
dc.language ger pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Die Wanderung der Hunnen, Vandalen, West- und Ostgoten : Prokopios von Kaisereia und seine Quellen pl
dc.title.alternative The migration of the Huns, Vandals, Visigoths and Ostrogoths : Procopius of Caesarea and his sources pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-38 pl
dc.identifier.weblink http://www.degruyter.com/view/j/mjb.2013.10.issue-1/mjb.2013.10.1.13/mjb.2013.10.1.13.xml pl
dc.subject.pl Prokopiusz z Cezarei pl
dc.subject.pl Eustatiusz z Epifanii pl
dc.subject.pl wędrówka ludów pl
dc.subject.pl Hunowie pl
dc.subject.pl Wandalowie pl
dc.subject.pl Wizygoci pl
dc.subject.pl Ostrogoci pl
dc.subject.pl Gepidowie pl
dc.subject.en Procopius of Caesarea pl
dc.subject.en Eustathius of Epiphania pl
dc.subject.en migration of peoples pl
dc.subject.en Huns pl
dc.subject.en Vandals pl
dc.subject.en Visigoths pl
dc.subject.en Ostrogoths pl
dc.subject.en Gepids pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,56 pl
dc.identifier.doi 10.1515/mjb.2013.10.1.13 pl
dc.identifier.eissn 1867-0318 pl
dc.title.journal Millennium pl
dc.language.container ger pl
dc.date.accession 2015-07-10 pl
dc.participation Brodka, Dariusz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach