Jagiellonian University Repository

Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na kryteria oceny jakości bibliotek cyfrowych

Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na ...

Show full item record

dc.contributor.author Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.editor Sosińska-Kalata, Barbara pl
dc.contributor.editor Chuchro, Ewa pl
dc.date.accessioned 2014-09-24T14:55:11Z
dc.date.available 2014-09-24T14:55:11Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61464-63-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1256
dc.language pol pl
dc.title Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na kryteria oceny jakości bibliotek cyfrowych pl
dc.title.alternative Influence of mental models and the affective quality assesment of digital libraries pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo SBP pl
dc.description.physical 511-525 pl
dc.description.additional 3. Bibliogr. s. 523-525 pl
dc.description.series Miscellanea Informatologica Varsoviensia; vol. 6 pl
dc.description.series Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 141 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.container Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa = Information science in the change pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)