Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Sosińska-Kalata, Barbara
Krakowska Monika
Chuchro, Ewa

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sosińska-Kalata, Barbara
Krakowska Monika
Chuchro, Ewa

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Sosińska-Kalata, Barbara
Krakowska Monika
Chuchro, Ewa