Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

O Skinnerze i behawioryzmie



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Bąbel Przemysław
Ostaszewski, Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Bąbel Przemysław
Ostaszewski, Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Bąbel Przemysław
Ostaszewski, Paweł