Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tendencje w zakresie polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na –ić//-yć oraz –eć)

Tendencje w zakresie polskiej fleksji werbalnej (na ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach