Jagiellonian University Repository

Rośliny z terenu Białorusi w zielniku Józefa Jundziłła

Rośliny z terenu Białorusi w zielniku Józefa Jundziłła

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2015-07-10T12:43:47Z
dc.date.available 2015-07-10T12:43:47Z
dc.date.issued 1994 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12483
dc.language pol pl
dc.title Rośliny z terenu Białorusi w zielniku Józefa Jundziłła pl
dc.title.alternative Plants collected in Byelorussia in the Józef Jundziłł herbarium pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-102 pl
dc.identifier.weblink https://www.researchgate.net/publication/281457345 pl
dc.subject.pl Jundziłł Józef (1794-1877) pl
dc.subject.pl zielniki pl
dc.subject.pl Białoruś pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.en Jundziłł Józef (1794-1877) pl
dc.subject.en herbaria pl
dc.subject.en Byelarussia pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2657-4020 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-09-29 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)