Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Kategorie normatywne znaków towarowychAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta