Jagiellonian University Repository

Instrumenty lokalnej polityki oświatowej

pcg.skipToMenu

Instrumenty lokalnej polityki oświatowej

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.date.accessioned 2014-09-24T14:11:00Z
dc.date.available 2014-09-24T14:11:00Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1241
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Instrumenty lokalnej polityki oświatowej pl
dc.title.alternative Instruments of local educational policy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 139-150 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-3-2012/art/1419/ pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia główne elementy lokalnej polityki oświatowej. Na tle zasad i ram prawnych, wynikających z Ustawy o systemie oświaty, kompleksowo zarysowano cele i narzędzie implementacyjne polityki. Autor podkreśla znaczenie instrumentów monitoringu i kontroli, które – poprzez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego – pozwalają ukierunkować pożądane zmiany w szkolnictwie. pl
dc.abstract.en The paper presents main elements of the local educational policy. On the basis of rules and regulations resulting from National Act of Education, the paper depicts goals and implementation instruments of the policy. The author underlines the importance of monitoring and control tools which, according to the ministerial ordinance on the pedagogic surveillance, allow to direct desired amendments in the educational system. pl
dc.subject.pl polityka publiczna pl
dc.subject.pl instrumenty zarządzania pl
dc.subject.pl polityka oświatowa pl
dc.subject.en public policy pl
dc.subject.en instruments of management pl
dc.subject.en educational policy pl
dc.description.number 3 (19) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.12.023.0710 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych